Info werkgever

Overeenkomst Alternerende Opleiding

  

Alle informatie is terug te vinden via de site: https://www.syntravlaanderen.be/werkplekduaal

 

Een OAO kan pas worden afgesloten na een erkenningsaanvraag

 

De aanvraag tot erkenning wordt ingediend bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Per vestigingsplaats en per beroep moet een nieuwe aanvraag gebeuren.

 

 Hierbij de link naar de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure:

 https://www.syntravlaanderen.be/erkenning-duale-werkplek

 

 

Binnen de 14 dagen beslist bovenstaande dienst over de erkenning.

 

1     Voorwaarden voor de opleidingsplaats

 

·         Het betreft een opleiding op de werkvloer die aansluit bij de opleiding op school (alternerend).

·         Er wordt een mentor op de werkvloer aangeduid die van onberispelijk gedrag is. 

·         De mentor is minstens 25 jaar oud en heeft ten minste 5 jaar praktijkervaring (afwijking dient aangevraagd). 

·         Op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting dient de tewerkstellingsplaats te voldoen i.f.v. het te volgen opleidingsplan.

  

2     Kenmerken van de OAO 

·         Het betreft een contract van bepaalde duur: 'duur van de ‘opleiding’.

·         De opleiding op de werkvloer sluit aan bij de opleiding op school. 

·         Minimum 20 uren werkplekleren gemiddeld per week. Het totaal aantal uren met de 15 schooluren samen, mag de maximaal toegelaten wekelijkse arbeidsduur niet overschrijden. 

·         Het betreft een voltijdse overeenkomst en heeft betrekking op het volledige leertraject, zowel de lescomponent als de werkplekcomponent. Dit betekent dat tijdens verlofperiodes op school, de overeenkomst voltijds wordt uitgevoerd. 

·         De jongere heeft recht op max. 20 wettelijke verlofdagen o.b.v. prestaties geleverd in het vorig kalenderjaar en 20 onbetaalde verlofdagen. De onbetaalde verlofdagen kunnen enkel opgenomen worden tijdens de schoolvakanties!

 ·         De jongere ontvangt maandelijks een leervergoeding van de onderneming. Deze vergoeding is zowel verschuldigd voor de opleiding in de onderneming als voor het volgen van de lessen.

Dit betekent dat er zowel loonverlies is bij onwettige afwezigheden op school als op het werk.

·         De jongere met een OAO valt onder ‘het sociaal zekerheidsstatuut alternerende opleiding’. Dit betekent dat hij/zij in bepaalde omstandigheden een uitkering kan bekomen.

  

3     Kosten voor de onderneming

3.1  Maandvergoeding voor de jongere

 1ste  jaar: € 462,20    2de  jaar: € 510,10   3de  jaar: € 549,90

 Afhankelijk van de vooropleiding van de jongere, kan hij of zij onmiddellijk in de 2de  of 3de looncategorie starten.

3.2  RSZ-bijdragen

 Tot 31 december van het jaar waarin de jongere 18 wordt, is er gedeeltelijke RSZ-onderwerping. 

·         Arbeiders: ongeveer 17 % 

·         Bedienden: ongeveer 2 % + vakantiegeld

  

Vanaf 1 januari van het jaar waarin de jongere 19 wordt: 

Volledige onderwerping aan de sociale zekerheid, zowel voor werkgever als de jongere.

Jongere: kan zijn RSZ-bijdrage recupereren via de werkbonus.

Werkgever: zal de meerkosten quasi volledig kunnen recupereren via de structurele en/of de doelgroep vermindering jongeren.

 

Bij aanwerving na de alternerende opleiding zal de onderneming opnieuw recht kunnen  openen op de doelgroep vermindering en dit voor een periode van 2 jaar!

 

3.3  Arbeidsongevallenverzekering

Is wettelijk verplicht en de hoogte van de premie hangt af van het aan te leren beroep.
Te bevragen bij de verzekeringsagent.

 

3.4  Aansluiting bij een sociaal secretariaat

·         Opmaken van loonfiches 

·         Hulp bij de verplichte aanmelding dimona: registreren onder de categorie 'OTH'

·         Afleveren van een belastingsfiche 281.10 

·         

Kostprijs te bevragen bij een sociaal secretariaat.  

 

3.5    Aansluiting bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

Dit is verplicht, gezien de leerjongere ook een medisch onderzoek moet ondergaan. 

Kostprijs te bevragen bij sociaal secretariaat of boekhouder. De minimumtarieven zijn wettelijk vastgelegd en variëren tussen € 35,50 per werknemer per jaar en € 112 per werknemer per jaar, afhankelijk van het aantal werknemers in de onderneming en de hoofdactiviteit van de onderneming.

 

3.6  Werkkledij

 

3.7  Woon-Werk verkeer / openbaar vervoer

  

Link voor bijkomende informatie over het statuut van een OAO:

https://www.syntravlaanderen.be/faq-werkplekleren

   

4     Mogelijke voordelen voor de werkgever

Als je een werkplek aanbiedt in duaal leren of deeltijds leren en werken kan je eventueel gebruik maken van volgende financiële incentives: 

·         Start- en stagebonus 

      Enkel bij contracten die starten tijdens de leerplicht van de jongere. 

·         RSZ-korting voor mentors 

·         Doelgroep vermindering jonge werknemers

Meer informatie te bekomen via onderstaande link:

https://www.syntravlaanderen.be/incentives-werkplekleren

 

 

 

Tewerkstellingsbegeleiders van het CLW Roeselare

Mevrouw Kathleen Ameloot,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  , 051 20 02 78.

Opleidingen binnen de metaalsector en de sector verkoop

De heer Koen Vansteelandt,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , 051 27 27 87.

Opleidingen binnen de bouw- en houtsector, voeding- en horecasector en de sector verzorging