Drie werkdagen

Jongeren ingeschreven in het Centrum leren en werken zijn verplicht om te voldoen aan het “voltijds engagement”.

Dit wil zeggen dat de jongere een weekinvulling van minstens 28 uren moet hebben. Naast de twee lesdagen moet er dus ook een gepaste invulling zijn voor de drie resterende dagen werkplekleren. Er zijn vier mogelijkheden om dit te verwezenlijken.

 

Reguliere (gewone) tewerkstelling
Als je klaar bent om te gaan werken, is het de bedoeling dat je tewerkgesteld wordt in een bedrijf/openbare instelling. Daar doe je werkervaring op en krijg je een praktijkopleiding. Je wordt er begeleid door je mentor en je krijgt ondersteuning door ons CLW. Meer info kan je terugvinden onder het luik ‘reguliere tewerkstelling’.

 

Brugproject
Als je nog niet toe bent aan arbeidsdeelname in een bedrijf, kan je werkervaring opdoen in een brugproject. Je wordt tewerkgesteld in een stads- of gemeentebestuur, OCMW, rusthuis, ziekenhuis, vzw, … Je brugproject zal zoveel mogelijk aansluiten bij de opleiding die je koos. Hoe sneller je vordert in een brugproject, hoe sneller je kunt doorstromen naar een reguliere tewerkstelling. Meer info kan je terugvinden onder het luik ‘brugproject’.

 

Voortraject(Travak)
Misschien ben je nog niet helemaal klaar om onmiddellijk aan de slag te gaan in een bedrijf of in een brugproject. In dat geval word je begeleid in een voortraject in de module basisattitudes om je vaardigheden en werkattitudes aan te scherpen of bij te spijkeren. In de module jobclub kan je terecht voor ondersteuning en begeleiding in je zoektocht naar een passende tewerkstelling. Vanuit een voortraject kun je doorstromen naar een brugproject of rechtstreeks naar tewerkstelling.
Meer info kan je terugvinden onder het luik ’voortraject’.    

 

Persoonlijk Ontwikkelingstraject
Misschien loopt het voor jou even niet allemaal van een leien dakje en heb je tijdelijk nood aan een meer intense begeleiding. Samen met het CLB kan dan overwogen worden om op te starten in een persoonlijk ontwikkelingstraject. Op die manier kan een begeleider van heel nabij inspelen op je noden en verwachtingen. Een persoonlijk ontwikkelingstraject kan gecombineerd worden met een voortraject of een brugproject, of 2 dagen les. Meer info kan je terugvinden onder het luik ‘persoonlijk ontwikkelingstraject’.