Studiebewijzen

Volgende attesten en getuigschriften kunnen uitgereikt worden:

Attest verworven competenties

Voor de jongeren die een opleiding:
   - niet met vrucht hebben beëindigd;
   - voortijds hebben stopgezet.

 

Certificaat van de beroepsopleiding

Voor jongeren die een beroepsopleiding met vrucht hebben gevolg.

 

Getuigschrift 2de graad bso

Voor jongeren die:
    - 2 jaar na de 1ste jaar hebben gevolgd;
    - voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan hebben bereikt;
    - ten minste één certificaat hebben behaald.

 

Getuigschrift 2de jaar van de 3de graad bso

Voor jongeren die:
    - 4 jaar na de 1ste jaar hebben gevolgd;
    - voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan hebben bereikt;
    - ten minste één certificaat hebben behaald.

 

Diploma secundair onderwijs

Voor jongeren die:
    - een getuigschrift 2de graad secundair onderwijs bezitten;
    - voor de algemene vorming de doelstellingen van het leerplan hebben bereikt;
    - ten minste één certificaat hebben behaald;
    - 5 jaar na de 1ste graad hebben gevolgd.