2 dagen school

Algemene vorming (AV): 7 uur

In het centrum bestaan geen 'vakken'. Er wordt gewerkt met thema's die je wegwijs maken in de maatschappij.

In die thema's worden basisvaardigheden zoals rekenen, taal, ICT-vaardigheden,... verwerkt.
Volgende rubrieken komen aan bod: geld beheren, formaliteiten, maatschappelijke weerbaarheid, diensten en voorzieningen, actualiteit,... Daarnaast wordt er aandacht besteed aan moderne vreemde taal. Zowel Frans als Engels komen hierbij aan bod.

 

Beroepsgerichte vorming (BGV): 8 uur

Het spreekt voor zich dat je een richting kiest die nauw aansluit bij je tewerkstelling. We spreken van een alternerende opleiding. De lessen zijn vooral praktijkgericht. Het aanleren van praktische vaardigheden primeert.

Bekijk hier de verschillende beroepsopleidingen binnen het systeem Leren en Werken

Bekijk hier de verschillende beroepsopleidingen binnen het systeem Duaal leren