Welkom!Een klein woordje... 

 

Een nieuwe periode van het jaar breekt aan, de bomen zijn zo goed als zonder blaadjes, het winteruur is reeds enkele weken van toepassing, de avonden starten vroeg…

Stilaan breekt ook de adventperiode aan. Een periode waarbij we even kunnen stilstaan bij ons leven en hopen op een mooie toekomst. Even bezinnen waarmee we bezig zijn, waar we naartoe willen.
Ook een periode waarbij we plannen om straks samen met familie en/of vrienden het Kerstfeest te vieren en de week daarna de overgang naar het nieuwe jaar 2021.

Ook in ons centrum hebben we de voorbije maanden heel wat plannen gemaakt. Na de doorlichting van de onderwijsinspectie half september, hebben we ons schoolwerkplan voor de periode 2018-2023 definitief opgesteld en ook reeds een eerste keer geëvalueerd. Heel wat werk voor de boeg om zo de toekomst van onze CLW-leerlingen te blijven waarborgen.
Ons plan houdt rekening met de huidige wetgeving en de mogelijke uitwerking tot dusver.
Hoe onze eigenlijke toekomst als centrum eruit zal zien blijft koffiedik kijken.
Er is nog geen duidelijk beeld geschetst door de overheid over de toekomst van een CLW.
Voorlopig proberen we nog steeds voor elke leerling een oplossing te vinden, trouw aan onze visie.
Of dit zal blijven sporen met de uitwerking van het nieuwe decreet duaal leren en aanloopfase is zeker de vraag. Maar, geen nood. Onze huidige manier van werken werd als heel positief ervaren, wat dan ook wil zeggen dat we op deze weg blijven ‘onderwijs’ aanbieden.

Alvast wensen we  al onze leerlingen en ouders, begeleiders, werkgevers en alle partners waarmee we samenwerken een fijn Kerstfeest en een voorspoedig 2020 toe.
 

Wij zijn open tijdens de kerstvakantie op maandag 23 december en vrijdag 3 januari!