Personenzorg

 

Logistiek helper in de zorginstelling

Inhoudelijk:  - deontologisch handelen

                   - schoonmaak en onderhoud, linnendienst, maaltijdzorg

                   - zorgvrager tillen, verplaatsen,vervoeren

    - administratieve taken, observeren en rapporteren

    - animatieactiviteiten ondersteunen

    Klik HIER voor de opleidingsstructuur.

 

Verzorgende

Inhoudelijk:   - competenties van logistiek helper bezitten

- hulp bieden bij verzorging, maaltijd, rust in eigen

- leefomgeving van de zorgvrager

- schoonmaak en onderhoud van leefomgeving

- hulp bij organisatie dagelijkse levensverrichtingen

Klik HIER voor de opleidingsstructuur. 

 

Verzorgende/zorgkundige

Inhoudelijk:   - competenties van verzorgende bezitten

- EHBO toedienen

- Eenvoudige verpleegkundige handelingen uitvoeren

Klik HIER voor de opleidingsstructuur.