Horeca

 

Keukenmedewerker

In de module keukenmedewerker leer je de basis om als goede keukenpiet te kunnen functioneren, je leert er onder andere de hygiëneregels toepassen, basiskooktechnieken komen aan bod alsook verschillende snijtechnieken.

Klik HIER voor de opleidingsstructuur.

 

Grootkeukenmedewerker

Grootkeukenmedewerker is mede met een gepaste tewerkstelling een leerrijke module. Je leert er de grootkeukentoestellen kennen, convenience food, registratielijsten invullen en nog zoveel meer.

Klik HIER voor de opleidingsstructuur.

 

Hulpkok

Hulpkok is het vervolg voor een gecertificeerde keukenmedewerker, hier gaan we een stapje verder, je leert er onder andere koude en warme keukenbereidingen maken, ook dresseertechnieken en kostprijsberekeningen komen aan bod, je leert er ook veel verantwoordelijkheid te nemen en leiding te geven.

Klik HIER voor de opleidingsstructuur.

 

Grootkeukenhulpkok

De grootkeukenhulpkok voert voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) uit in functie van warme en koude grootkeukenbereidingen. Hij verwerkt ingrediënten door het toepassen van basiskooktechnieken tot warme en koude grootkeukenbereidingen. Hij bestelt en ontvangt voedingsmiddelen binnen de grootkeuken. Hij organiseert en volgt grootkeukenprocessen op, hij geeft instructies aan de grootkeukenmedewerker. De opleiding grootkeukenhulpkok bestaat uit vijf modules. Kortom een interessante opleiding voor wie toekomstgericht aan het werk wil in keukens van ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, ...

Klik HIER voor de opleidingsstructuur.

 

Medewerker snackbar - taverne

De medewerker snackbar-taverne verzorgt de keukenbereidingen, de bardienst en de bediening van de klanten in een snackbar-taverne. In een sneldienstrestaurant past hij sneldienstrestauratietechnieken toe en bedient de klanten.

Klik HIER voor de opleidingsstructuur. 

 

Hulpkelner

De hulpkelner voert de voorbereidende werkzaamheden (mise-en-place) voor de zaal en de bar uit. Hij helpt bij het onthaal en de bediening van de klanten. Hij ruimt de tafels af na de dienst en verzorgt de mise-en-place voor de volgende dienst.

Klik HIER voor de opleidingsstructuur.

 

Kelner

Na de opleiding hulpkelner kan je doorstromen naar de opleiding kelner.

De kelner organiseert de zaal en geeft instructies aan de hulpkelner. Hij begeleidt klanten,

geeft menu- en drankenadvies en handelt de betaling af. Hij beheert tevens de voorraad,

plaatst bestellingen en berekent de kostprijs.

Klik HIER voor de opleidingsstructuur.