Aanbod duaal leren

  

Systeem van 'Duaal leren'

 

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een combinatie van ‘leren op school’ (2 dagen/week) en ‘leren in een bedrijf of een zaak (3 dagen/week).

Op een school krijg je naast de algemene vorming ook beroepsgerichte vorming. Op de ‘werkplek’, leer je onder begeleiding van een mentor zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden en attitudes die het beroep inhouden.

In het CLW bieden wij duaal leren aan: 
- Lassen-constructie (3de graad bso)
- Grootkeuken en catering (3de graad bso)
- Zorgkundige (
specialisatiejaar bso)

Klik hier voor de folder Duaal leren.

Je behaalt een identiek getuigschrift of diploma zoals in het gewone traject in het secundair onderwijs. Wie niet slaagt voor de algemene vorming, kan alsnog een certificaat van beroepskwalificatie behalen.

 

Voor wie is duaal leren?

Je voldoet aan de deeltijdse leerplicht. (= 16 jaar)
Leerlingen zijn arbeidsbereid = gemotiveerd om te werken én arbeidsrijp = in staat om te leren op een werkvloer.
Je voldoet aan de specifieke voorwaarden per opleiding.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Je volgt 2 dagen les op het centrum en gaat 3 dagen naar een werkleerplek, een echte werkvloer.
Er wordt een contract OAO = overeenkomst alternerende opleiding, opgesteld.
Je ontvangt een vergoeding per maand (én voor de schoolse dagen én voor de werkdagen)

Je krijgt een trajectbegeleider op school, jouw persoonlijke coach die je helpt doorheen jouw leerproces. Hij/zij houdt ook nauw contact met de mentor.


Wat kan je behalen?

Een beroepskwalificatie van de gevolgde opleiding als je slaagt voor je praktische en technische vorming op school én op het werk.
Een onderwijskwalificatie van de gevolgde opleiding als je naast de beroepskwalificatie ook alle algemeen vormende doelen behaalt. Dit omvat de algemene vorming zoals PAV – moderne vreemde taal Frans en Engels.
Dit zijn dezelfde getuigschriften als in het gewoon voltijds onderwijs.